Spiritualiteit

Nieuwetijdskinderen

 

Nieuwetijdskinderen zijn ook gevoelige kinderen en behoren ook tot de HSP.  Ze dragen vanuit zichzelf veel wijsheid met zich mee en dragen dit ook weer over. Deze kinderen zijn op aarde gezet met een speciaal doel. Het zijn ook Oude Zielen en hebben ook vele levens geleid. Ze hebben een streven naar Persoonlijke groei, Bewustwording en spirituele ontwikkeling. Gevoel en intuitie zijn belangrijker dan ratio. Ze streven naar liefde en vrede op deze aardse demensie en ook verbondenheid met de natuur. Ze verlangen ernaar om de samenleving radicaal te veranderen.

Deze kinderen leven vanuit hun gevoel en handelen ook vanuit hun gevoel. Ze kunnen er niet tegen als er dingen aan ze worden opgedragen en als ze gedwongen worden om met hun verstand te werken. Ze raken dan in de war en kunnen dan de weg met zichzelf kwijt zijn. Veel van deze kinderen worden veel gepest en buitengesloten vanwege het 'anders zijn'. Ze voelen zich verdrietig en boos als ze niet begrepen worden. Mensen uit hun omgeving kunnen ze als raar omschrijven.

Het grote aantal overgevoelige kinderen heeft te maken met allerlei invloeden van deze tijd, zoals stralingen van computers, Gsm’s, tv’s, tl-buizen, de stressmaatschappij, de eetgewoontes die we hebben, alle toevoegingen in ons voedsel waar deze kinderen overgevoelig voor zijn en daar een allergie of intolerantie voor ontwikkelen. Kinderen met een suikerintolerantie kunnen door het eten van suiker ADHD-gedrag vertonen. Kinderen kunnen ontregeld zijn door inentingen. Er zijn tal van aanwijsbare redenen mogelijk, maar helaas ook redenen die niet direct aanwijsbaar zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste overgevoelige mensen (ook kinderen) last van hypoglycemie (suikerintolerantie) hebben. Hier kunnen erg veel klachten uit voortkomen, o.a. stemmingswisselingen.

Deze kinderen zijn ook Paranormaal Begaafd. ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de Nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft: overgevoeligheid..

Kenmerken Nieuwetijdskinderen:

 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd
 • www.pigment.myweb.nl - René Maagdenberg